Det praktiske – Den store læsefestival

Det praktiske

Den Store Læsefestival afholdes på Biblioteket i Herning
Biblioteket i Herning
Østergade 8, 7400 Herning

Parkering


Tak til vores sponsorer og bidragsydere
Herning Bibliotekerne sender en stor tak til vores sponsorere, som støtter Den Store Læsefestival og vores indsats for at styrke læselyst og læseglæde blandt børn og unge.
Uden jeres hjælp var det ikke muligt!


Kontakt

Den Store Læsefestival 
v/ Herning Bibliotekerne
Østergade 8, 7400 Herning
Telefon: Tlf. 96 28 88 00

Projektleder Lonni Østergaard
Litteraturformidler, Børn & Unge
Telefon: 22959619
Mail: biblos@herning.dk
www.herningbib.dk