Torsdag 23. januar 2020

– Den Store Fagdag for lærere og vejledere

Hvad er børnelitteratur egentlig?

Det nemme svar kunne være: Historier, der henvender sig til børn.

Men børnelitteratur er mere end det. For der opstår hele tiden nye måder at skabe disse historier på. Genrer, modaliteter, materialiteter og medier blander sig og skaber nye hybrider af den traditionelle børnebog. Og også på indholdssiden sker der nyt: Grænsen for, hvilke tematikker børnelitteraturen kan fortælle om, flytter sig igen og igen.

Samtidig med, at børnelitteraturen konstant er i udvikling, sker der også bevægelser i den måde, vi formidler litteraturen på. Hvad sker der med børns læseoplevelser, når de fysisk møder steder, der har betydning for den historie, de læser? Kan sære og svære fortællinger, som børn og unge nok aldrig ville vælge på egen hånd, formidles på en måde, så de danner grundlag for filosofiske samtaler, der går tæt på børnenes egen livsverden? Og hvordan beskytter vi børnelitteraturen og litteraturoplevelsen, så den får lov til at være noget i sig selv frem for blot at blive et middel til noget andet?

Dagens oplæg er alle knyttet til tendenser i børnelitteraturen og til formidlingen af den. Rigtig god fornøjelse!

8.30 – 9.00
Morgenkaffe & velkomst

09.00-10.00
Ny børnelitteratur og børnelitteraturforskning i dialog
Nina Christensen, professor i børnelitteratur, introducerer aktuel forskning i børnelitteratur, herunder samspillet mellem litteratur og andre medier.
Download slides fra oplæg

10.00-11.00
En stedsorienteret litteraturtilgang
Et indblik i ph.d.-studerende Pernille Pjedsteds undersøgelse af elevers læseoplevelse, når de fysisk møder steder og stemninger, der knytter sig til den historie, de læser.
Download slides fra oplæg

11.00-11.30
Forlaget Turbine
Præsentation af nye udgivelser ved forlagschefen og forfatteroplæg ved Gry Kappel Jensen, der bl.a. har skrevet ”Roser og violer”.
Download slides fra oplæg (Forlagschef)
Download slides fra oplæg (Forfatter)

11.30-12.00 Frokost

12.00-13.00
Dannelse, æstetik og litteratur
Filosof og ph.d.-studerende Brian Degn Mårtensson diskuterer æstetikkens position i en samtid, der i høj grad handler om effektivisering, vækst og performance. Hvordan værner vi om dannelse, og hvordan beskytter vi litteraturen og litteraturoplevelsen som værende noget i sig selv og ikke blot et middel til noget andet?
Download slides fra oplæg

13.00-14.00
Om det sære og det svære i billedbøger
Lærer og cand.pæd. Janne Højrup Nielsen og Søren Fanø, lektor ved VIA UC, giver idéer til, hvordan billedlitteraturen kan bruges i undervisningen, så den danner grundlag for både æstetiske og filosofiske samtaler blandt eleverne.
Download slides fra oplæg

14.00-14.30
Forlaget Carlsen
Præsentation af nye udgivelser ved forlagschefen

15.00-16.00
Ronnie Andersen – om at skrive til de unge
Ronnie Andersen fortæller bl.a. om, hvordan det er som forfatter at tage udgangspunkt i sit eget liv og kommer ind på forskellige tematikker, som han har skitseret i sine bøger; fx stoffer, sex, ludomani, identitet og mobning.